top of page

Dienstverlening

Heeft uw (gemeentelijke-, waterschaps- of samenwerkings-) organisatie veel bezuinigingsopdrachten, maar weet u niet waar u moet beginnen? Of mist uw team een bevlogen aanjager om een veranderproces door te zetten?
 
De Ridder Belastingadvies & Consultancy kan u hier mee helpen. Door ervaring met reorganisaties, herindelingen en efficiency-maatregelen kan ik uw organisatie helpen opzetten in de richting van die gewenste stip aan de horizon. Met kennis van de WOZ, heffing, invordering en kwijtschelding van lokale belastingen.
 
Begonnen wordt met een nulmeting: de huidige inrichting van uw (belasting)organisatie wordt geanalyseerd. Vervolgens wordt door middel van een interview met verschillende medewerkers onderzocht waar de pijn zit en waar kansen liggen. Dan komt het plan om de quick-wins op korte termijn te realiseren en wordt in beeld gebracht met welke faciliteiten de werkzaamheden meer doeltreffend kunnen worden uitgevoerd. En als laatste de begeleiding, het daadwerkelijk uitvoeren van het plan. De kracht hiervan is dat ideeën snel vertaald worden naar praktijk wat direct leidt tot een werkende oplossing.
 
Uw vraag staat centraal. Op onderstaande onderwerpen is dienstverlening op verschillende manieren mogelijk. Laat u zich dan ook niet beperken tot de informatie die hier wordt weergegeven. Neem gerust vrijblijvend contact op als u met een vraag zit en deze graag beantwoord wilt hebben.
Interimmanagement
 • Uw team of afdeling komt (tijdelijk) zonder leidinggevende te zitten. 

 • U neemt een nieuwe leidinggevende aan die behoefte heeft aan coaching of begeleiding.

 • Er moet een reorganisatie doorgevoerd worden waarbij u de voorkeur heeft dit door een ervaren interimmanager uit te laten voeren.

 

Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Bezwaar en beroep

U heeft moeite met het formuleren van de uitspraak op een lastig bezwaarschrift. U mist de capaciteit om uw bezwaarschriften tijdig weg te werken. U heeft behoefte aan ondersteuning voor het schrijven van een verweerschrift. En wellicht aanvullend vertegenwoordiging van uw organisatie bij de zitting op de rechtbank.

 

Besteed deze werkzaamheden dan met een gerust hart uit.

Advisering
 • U heeft geen eigen Leidraad Invordering of deze moet geactualiseerd worden.

 • Uw beleidsregels moeten herschreven worden.

 • U heeft het gevoel dat er meer uit uw team te halen is.

 • Het kwijtscheldingsbeleid is aan een update toe.

 • U wilt uw belastingverordeningen laten toetsen of een nieuwe belasting invoeren.

 

Roep voor een helder advies de hulp in van

De Ridder Belastingadvies & Consultancy.

Kwijtschelding

Kwijtschelding voor ondernemers

Welke lokale overheid stoeit er niet mee? Het bestuur heeft een wens, maar heeft geen inzicht in de gevolgen. Om een weloverwogen besluit te laten nemen is een goede adviesnota noodzakelijk.

 

Zoek niet langer naar de juiste woorden, maar laat uw adviesnota schrijven door een ervaringsdeskundige.

 

Maar dan ... de mogelijkheid om kwijtschelding voor de privé-belastingen van ondernemers te verlenen is ingevoerd. En uw afdeling moet de beoordeling hiervan uitvoeren. De vraag is dan al snel: Hoe dan?

 

Laat de beoordeling aan De Ridder Belastingadvies & Consultancy over en u krijgt een korte rapportage inclusief een concept-uitspraak terug.

 

 

Opleiding

Soms heeft een medewerker behoefte aan een direct startende cursus. Het gangbare aanbod is beperkt en vaak is het niet zeker dat de cursus doorgaat. Een maatwerkoplossing bij u in huis is dan een goed alternatief. De Ridder Belastingadvies & Consultancy verzorgt maatwerkopleidingen op het terrein van

 • Heffing

 • Invordering

 • Kwijtschelding

Zowel voor beginners als voor gevorderden

Zorg voor rust

Als de behoefte aan deskundige capaciteit niet wordt ingevuld, zorgt dit voor onrust in uw organisatie. Voorkomen is altijd beter dan genezen ... en kost uiteindelijk ook minder!

 

Help uw organisatie daarom te groeien in kwaliteit en neem contact op voor de mogelijkheden die De Ridder Belastingadvies & Consultancy u te bieden heeft.

bottom of page