top of page

Wie is ... Dirk de Ridder

Kennismaking


Een eerste kennismaking begint met een handdruk. Maar in deze tijd laten we die even achterwege!

Niet snel daarna heeft u een prettig gesprek met een gedreven adviseur die weet waar hij het over heeft.

 

Tijdens dit gesprek zult u ervaren dat uw vraag écht centraal staat. Waar wilt u naartoe, wat heeft u daarvoor nodig, wat zijn uw eigen ideeën en aan welke bijpassende dienstverlening denkt u?

 

Kennis en ervaring, opgebouwd als ambtenaar in ambtelijke organisaties en daarna aan de andere kant van de tafel: als adviseur voor lokale overheden. Deze mix zorgt ervoor dat ik u niet alleen deskundig kan bijstaan, maar ook uit eigen ervaring weet en begrijp hoe de hazen lopen in uw organisatie.


 

Ervaring bij gemeenten

 

In 1993 rolde ik, na mijn studie en vervulling van de militaire dienstplicht, bij toeval binnen bij het team dwanginvordering van de Gemeentelijke Belastingdienst Den Haag. In vijf en een half jaar tijd heb ik mij daar opgewerkt van administratief medewerker tot coördinator van een invorderingsteam.

 

Toe aan een nieuwe uitdaging ben ik daarna overgestapt naar de gemeente 's-Gravenzande. Een toen nog kleine zelfstandige Westlandse gemeente. Hier als verantwoordelijke voor de belastingverordeningen, de verzekeringsportefeuille en de aansprakelijkheid van de gemeente.

 

Drie jaar later kwam de functie "Beleidsmedewerker Belastingen/WOZ" bij de gemeente Naaldwijk op mijn pad. Deze functie was voor 50% gericht op de aanstaande herindeling. Hier heb ik veel ervaring opgedaan als projectleider van diverse werkgroepen. De resterende tijd had ik mijn handen vol aan de "eigen gemeentelijke beleidstaken".

Na de herindeling (gemeente Westland) heb ik nog één jaar de functie beleidsmedewerker belastingen bekleed. Mijn ambities lagen steeds meer op een ander vlak.

In 2005 ben ik overgestapt naar de gemeente Almelo, als coördinator invordering. Hier heb ik het invorderingsteam verder vorm mogen geven, waar ook een eigen gemeentelijke deurwaarder deel uitmaakte van mijn team. 

Ervaring als adviseur en interimmanager


In 2008 werd ik benaderd door Involon bv, voor de functie adviseur lokale belastingen.

In deze functie heb ik al mijn kennis die ik bij gemeenten op het terrein van woz, heffing, invordering en kwijtschelding had opgedaan, verder kunnen specialiseren. Het eerste jaar alleen als adviseur, waarbij mijn opdrachten veelal gericht waren op adviesprojecten. Om een paar voorbeelden te noemen: invorderingsbeleid formaliseren in een leidraad invordering, het uitbrengen van een adviesnota over het invoeren van een nieuwe grondslag bij de rioolheffing, adviseren over de meest efficiënte wijze van harmoniseren van belastingverordeningen voor een (aankomende) herindelingsgemeente (Zuidplas) en het beoordelen van de kostentoerekening van de gemeentelijke retributies en heffingen.

De functie werd al snel uitgebreid met het docentschap. Hierbij kwam mijn oorspronkelijke studierichting (lerarenopleiding Wiskunde & Biologie) goed van pas. Als docent heffing, invordering en kwijtschelding heb ik iedere keer weer veel plezier gehaald uit het begeleiden van de cursisten naar het vereiste niveau.

Daarnaast heb ik diverse interimfuncties vervuld voor langere perioden. Bij de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam als teamleider in een reorganisatie (9 maanden) en bij de samenwerkingsorganisatie De Kompanjie als "vakinhoudelijk teamleider" (2 jaar). Maar ook een uitstapje weg van "belastingen" naar het Team Treasury van de gemeente Helmond: hier heb ik ruim twee en een half jaar als teamleider gefunctioneerd, waarbij het laatste jaar gericht was op de reorganisatie en daarbij horende cultuurverandering van gedecentraliseerde financiële administraties naar één centrale afdeling Financiën.

Mijn ervaring ligt dus niet alleen op het vakinhoudelijke vlak, maar zeker ook op de competenties begeleiden, aansturen, coachen en veranderen.

_N7A0176.jpg
Zelfstandig adviseur, interimmanager en docent


Vanaf 1 juli 2015 ben ik mijn eigen onderneming begonnen. Met een eigen visie op dienstverlening en service.

Deze dienstverlening bied ik op een continu hoog kwalitatief niveau tegen relatief lage kosten. Dit is mogelijk omdat kosten voor een duur kantoorpand en kosten voor een secretariaat, boekhouding en directie niet aanwezig zijn.

Advies

Van het opstellen of actualiseren van een Leidraad Invordering voor uw organisatie, advies over procesverbeteringen, een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw organisatie, tot en met advies over uw belastingverordeningen. Voor al deze werkzaamheden bied ik passende dienstverlening.

Interim-management

Valt een ervaren manager onverwacht uit? Heeft u tijdelijk een manager nodig die direct invulling kan geven aan uw behoefte? Of heeft u voor een verandertraject een manager of projectleider nodig die uw afdeling of team hierin begeleidt? De organisaties GBLT, gemeente Helmond en gemeente Amsterdam hebben soortgelijke dienstverlening al bij De Ridder Belastingadvies & Consultancy afgenomen.

Opleiding

Jaarlijks verzorg ik de cursus "actualiteiten invordering en kwijtschelding". Dit verzorg ik meestal incompany, zodat ik nog beter op de behoefte van uw eigen organisatie in kan spelen.

Is er binnen uw organisatie voor één of meerdere medewerkers behoefte aan een volledige opleiding tot allround medewerker heffing, invordering of kwijtschelding?

Voor al deze opties kan ik een maatwerk-cursus of -opleiding verzorgen op een hoog kwaliteitsniveau.

bottom of page