top of page

Voorbeelden van oplossingen

 

Een paar voorbeelden van oplossingen waar De Ridder Belastingadvies & Consultancy u mee kan helpen:

  • Het coachen van uw medewerkers;

  • Het inrichten van een efficiënt heffings- en invorderingsproces;

  • Het opleiden van uw medewerkers kwijtschelding voor een pragmatische en snelle toetsing van de verzoeken;

  • Bezuinigen op de kosten voor een extern invorderingskantoor door advisering over een betere screening van de over te dragen dossiers;

  • Het onderzoeken van de verschuiving van de lastendruk bij het invoeren van een andere (meer pragmatische) grondslag;

  • Het beperken van de risico's en in beeld brengen van mogelijke financiële ruimte door het verzorgen van een goede kostenonderbouwing van de leges, afvalstoffenheffing, rioolheffing en lijkbezorgingsrechten;

  • Het verhogen van de kwaliteit van de kennis van uw medewerkers door het verzorgen van workshops en opleiding op het gebied van de heffing en invordering.


Dit is uiteraard niet de volledige lijst, maar neem contact op en vind de “klik”. De Ridder Belastingadvies & Consultancy staat klaar voor uw organisatie en gaat voor het doel van onze samenwerking: het vergroten van het werkplezier van uw medewerkers door het verhogen van de kwaliteit en doeltreffendheid.

bottom of page