top of page

Nieuwsberichten

2023.jpg
Kwijtscheldingsnormen januari 2023
januari 2023
In dit document zijn alle relevante bedragen opgenomen voor de behandeling van verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vanaf 1 januari 2023
jaar-sluiting-van-handgeschreven-op-een-whiteboard-168763957.jpg
Kwijtscheldingsnormen januari 2022
8 januari 2022
In dit document zijn alle relevante bedragen opgenomen voor de behandeling van verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vanaf 1 januari 2022
Jaar 2021.jpg
Kwijtscheldingsnormen januari 2021
2 januari 2021

In dit document zijn alle relevante bedragen opgenomen voor de behandeling van verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vanaf 1 januari 2021

6 juli 2020

In dit document zijn alle relevante bedragen opgenomen voor de behandeling van verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vanaf 1 juli 2020.

Rekenmodule kwijtschelding met abonnement

12 januari 2020

Met name kleinere gemeenten behandelen verzoeken om kwijtschelding vaak buiten de belastingapplicatie om. De kosten van een kwijtscheldingsmodule zijn ten opzichte van het gebruik simpelweg te hoog. Met een eigen rekensheet wordt de betalingscapaciteit en het eventueel aanwezige vermogen berekend.

De Ridder Belastingadvies & Consultancy heeft hiervoor een interessant alternatief. U kunt een rekensheet in excel afnemen waarin u de relevante bedragen invult en de huishoudsituatie aangeeft. Ook of er sprake is van kostendelers. Na het invullen kunt u direct de berekening uitprinten, die u als bijlage bij uw uitspraak kunt voegen. De kosten voor de aanschaf van deze rekensheet zijn slechts € 450,- ex BTW. Wilt u de rekensheet blijven gebruiken? Dan kunt u halfjaarlijks tegen geringe kosten in de vorm van een abonnement de nieuwe rekensheet inclusief nieuwe normen afnemen. Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Kwijtscheldingsnormen januari 2020

3 januari 2020

In dit document zijn alle relevante bedragen opgenomen voor de behandeling van verzoeken om kwijtschelding vanaf januari 2020.

Kamervragen over ruimere kwijtscheldingsnormen voor AOW'ers

27 december 2019

Gemeenten en waterschappen zijn bevoegd om voor AOW-gerechtigden ruimere kwijtscheldingsnormen te hanteren. Vrijwel iedere gemeente hanteert voor deze doelgroep ook de maximale verruiming die de wetgeving toestaat. En toch blijven er politieke partijen die (zonder zich goed te verdiepen in de materie) hier kamervragen over (blijven) stellen.

In de bijlage is het duidelijke antwoord van de Minister opgenomen.

Geen verhoging van vermogensvrijstelling bij kwijtschelding

29 oktober 2019

Een vrijwel jaarlijks terugkerend onderwerp in de Kamer: Waarom wordt er geen verdere invulling gegeven aan het verruimen van de vermogensvrijstelling? De Minister is, net als al haar voorgangers, duidelijk in haar antwoord waarom hier geen invulling aan wordt gegeven.

In de bijlage is het antwoord van Minister Ollongren opgenomen.

Kwijtscheldingsnormen juli 2019

1 juli 2019

In dit document zijn alle relevante bedragen opgenomen voor de behandeling van verzoeken om kwijtschelding vanaf juli 2019.

1 januari 2019

In dit document zijn alle relevante bedragen voor het eerste half jaar van 2019 opgenomen.

Klik hier voor de PDF-versie

13 maart 2019

Met grote regelmaat wordt gediscussieerd over de wijze waarop schuldeisers omgaan met de schuldenproblematiek. Sterker, gerechtsdeurwaarders en de (vaak lokale) incasserende overheid wordt nogal eens de zwarte piet toegeschoven als het gaat om het creëren van problematische schulden.

 

Maar iedere schuldeiser is gebonden aan de wet: Op welke wijze mag worden ingevorderd en hoe en in welke mate wordt de schuldenaar beschermd. En dat is nou net waar de schoen wringt: de beslagvrije voet.

22 februari 2019

De G4-gemeenten hebben een voorstel ingediend om de vermogensvrijstelling voor kwijtschelding te verruimen. Vorige week verscheen in een nieuwsbericht dat het NIBUD dit initiatief steunt. Zowel de G4-gemeenten als het NIBUD hebben kennelijk niet gedacht aan het ongewenste neveneffect van deze maatregel.

Lees verder in het PDF-document.

Inlichtingenbureau en AVG

19 oktober 2018

Kan onder de AVG de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets nog worden toegepast?

 

Het antwoord is gelukkig: ja. Maar u moet mogelijk wel anders omgaan met de jaarlijkse toets vooraf. In dit artikel wordt een en ander nader toegelicht.

4 juli 2018

De nieuwe normbedragen kwijtschelding per 1 juli 2018 zijn bekend. Download dit document voor de behandeling van verzoeken die zijn ingediend vanaf 1 juli 2018.

12 maart 2018

Voor nieuwsgierigen en liefhebbers: de handleiding van de rekenmodule staat nu online!

9 maart 2018

De introductie van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling is een feit. Niet alle belastingapplicaties kunnen hier goed mee overweg. Gelukkig is er een oplossing!

Normbedragen kwijtschelding 2018

13 januari 2018

De nieuwe normbedragen kwijtschelding 2018 zijn bekend. Download dit document voor de behandeling van verzoeken die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

10 februari 2017

De behandeling van een verzoek om kwijtschelding van een ondernemer roept meer vragen op dan een verzoek van een particulier. Hoe bepaal je het inkomen van een ondernemer en hoe zit het nu eigenlijk met het bedrijfsvermogen? Het is zeker geen eenvoudige invuloefening, omdat de uitkomst van de behandeling van het verzoek ook bij de betreffende ondernemer vragen op kan roepen. Hoe beantwoordt u die vragen als u hier zelf nog onvoldoende ervaring mee heeft? Wilt u meer weten over de dienstverlening op dit gebied, lees dan verder.

3 februari 2017

De belastingaanslagen worden binnenkort weer massaal verzonden. Dit betekent dat ook de eerste vragen over kwijtschelding al snel binnen zullen komen. Jaarlijks heeft u met een piek van werkzaamheden te maken, om een hoeveelheid kwijtscheldingsverzoeken weg te werken. U wilt dit op een correcte en zo pragmatisch mogelijke wijze benaderen. Voor medewerkers die deze verzoeken behandelen, verzorgt De Ridder Belastingadvies & Consultancy een vierdaagse cursus kwijtschelding.

Eind 2016 zijn door de staatssecretaris van Financiën belangrijke (toekomstige) wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 doorgevoerd. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de lokale overheid? Daarnaast zijn door de Nationale ombudsman het afgelopen jaar enkele rapporten, gericht op de behandeling van verzoeken om kwijtschelding door de lokale overheid, uitgebracht. De gevolgen hiervan, inclusief de veranderde wet- en regelgeving, worden aan u op een heldere manier in één dag gepresenteerd.

Ook dit jaar zijn er ontwikkelingen op het terrein van de behandeling van verzoeken om kwijtschelding. Zo speelt het kindgebonden budget een grotere rol en is er nu de geautomatiseerde toets kwijtschedling 2.0!

Neem deel aan deze actualiteitensessie en u bent weer helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Eerste geslaagde cursist “allround invorderingsambtenaar”

28 juli 2016

Afgelopen week is het eerste diploma “allround invorderingsambtenaar” uitgereikt. Een trotse cursist vertelt over de gevolgde opleiding.

29 juni 2016

Dit jaar zijn er al verschillende vragen binnengekomen over de rol van het kindgebonden budget binnen de kwijtscheldingsregeling. In hoeverre moet hier nou in de berekening van de betalingscapaciteit rekening mee worden gehouden en hoe zit het dan met het vermogen?

Met regelmaat worden er vragen gesteld over het netto vakantiegeld bij een AOW-pensioenuitkering. Is er nu wel of geen loonheffing verschuldigd over het vakantiegeld? Of moet alleen een percentage aan Zvw-premie van het bruto-vakantiegeld worden afgetrokken?

14 april 2016

Voor de behandeling van een verzoek om kwijtschelding door een ondernemer heeft u feitelijk twee keuzes: of u verleent uitstel van betaling tot het moment dat een inkomenstoets door de Belastingdienst is uitgevoerd, of u behandelt het verzoek met toepassing van de meest recente (en dus historische) gegevens. Lees hier verder over de mogelijkheden qua dienstverlening die De Ridder Belastingadvies & Consultancy u kan bieden.

Opleiding kwijtschelding

1 februari 2016

Nu de belastingaanslagen worden verzonden, vindt ook de piek aan werkzaamheden van de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken plaats. Om deze verzoeken op een efficiënte en correcte wijze af te wikkelen, is kennis en kunde noodzakelijk. Voor een driedaagse opleiding, gericht op de uit te voeren toets, kunt u vanaf 16 februari terecht!

2 december 2015

De kostendelersnorm zou per 1 januari 2016 in de kwijtscheldingsregeling geïntroduceerd worden. Inmiddels is bekend dat de kostendelersnorm niet bij de berekening van de beslagvrije voet zal worden toegepast. Mede hierdoor wordt ook de kwijtscheldingsregeling nog niet aangepast. Wat heeft dit voor gevolgen voor de behandeling van de verzoeken per 1 januari 2016? 

Bezuinigingsopdrachten voor 2016

3 november 2015

Rond deze tijd vindt de besluitvorming van de begroting voor het jaar 2016 plaats. Vrijwel iedere organisatie heeft hierbij te maken met bezuinigingsmaatregelen. De Ridder Belastingadvies & Consultancy helpt u met het in beeld brengen van de mogelijkheden binnen uw organisatie. En - indien gewenst - ook bij de implementatie van de oplossingen om uw bezuinigingsdoelstellingen te realiseren.

De problematiek van kwijtschelding voor ondernemers

5 oktober 2015

Steeds meer lokale overheden bieden ook ondernemers de mogelijkheid van kwijtschelding aan. De behandeling van een verzoek van een ondernemer stel de behandelend ambtenaar dan vaak tot de nodige hoofdbrekens. Is uitstel verlenen een goede optie? Of verdient ook deze aanvrager een snel antwoord?

21 augustus 2015

Met de mogelijkheden die de wet aan gemeenten en waterschappen biedt, is de invordering van belastingen grotendeels administratief uit te voeren. Dat wil zeggen: de invordering van belastingen bij particulieren. De meest pragmatische inrichting van uw invorderingsproces is dan als volgt: ...

13 augustus 2015

De kostenonderbouwing voor de leges wordt de laatste jaren steeds vaker onder de aandacht gebracht. Dit jaar is het zelfs zo ver dat de Minister van BZK zich er nadrukkelijk mee bemoeit!

 

Met dagtekening 18 juni 2015 is vanuit het ministerie aan alle burgemeesters een brief verzonden, ...

15 juli 2015

Geen zichzelf respecterende organisatie kan zonder een Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen (en voor waterschappen een Leidraad Invordering Waterschapsheffingen). De wet- en regelgeving laat nu eenmaal opties open en de burger heeft er recht op te weten hoe u met deze opties om gaat.

 

Het actueel houden van dit beleidsdocument ontsnapt nog weleens aan de aandacht ...

Please reload

bottom of page